De stem van alle verpleegkundigen aan huis.

En ook
dé vereniging.

Het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen is de vereniging voor àlle thuisverpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel. Of je nu zelfstandig bent of werkt in loondienst, het Platform is er voor jou. We brengen de info die je nodig hebt, en verdedigen jouw belangen bij de overheid.

SAMEN VOOR JOU.

De raad van bestuur en de dagelijkse leiding van het Platform werken hard voor jou. Hier lees je wie we zijn en hoe we de krachten bundelen met andere organisaties.

SAMEN GROEIEN.

Wij bieden de verantwoordelijken thuisverpleging in de eerstelijnszones binnenkort toegang tot onze ledenmodule. Hierbij zullen we jou helpen met oa. online tutorials, FAQ’s, de kans om vragen te stellen, een overzicht van vormingsavonden per provincie, …

SAMEN STERK.

Het NPTV staat niet alleen. Thuisverpleegkundigen bundelen de krachten in kartels, en ook andere verenigingen van verpleegkundigen hebben info die nuttig kan zijn voor jou. Hier vind je een overzicht van alle bevriende organisaties.

We zijn er voor alle
thuisverpleeg-
kundigen

Niet enkel thuisverpleegkundigen in loondienst, ook zelfstandige thuisverpleegkundigen (al dan niet aangesloten bij een organisatie voor zelfstandige thuisverpleegkundigen)

ZELFSTANDIGE
THUISVERPLEEGKUNDIGEN.

THUISVERPLEEGKUNDIGEN
IN LOONDIENST.

Samen
informeren.

Wij houden het nieuws voor je bij en vatten het bondig samen. Hier vind je alles over de wetgeving en al het laatste nieuws dat je kan helpen bij het uitvoeren van je werk.

Update kaderrichtlijn thuiszorg – versie 18 januari 2022

19-01-2022
Update kaderrichtlijn Thuiszorg - versie 18 januari 2022

Aanbeveling gebruik FFP2-maskers door zorgverleners in de Vlaamse Zorgvoorzieningen

19-01-2022
Algemeen gebruik van de FFP2-maskers door de zorgverleners in de Vlaamse Zorgvoorzieningen.
Wat doen thuisverpleegkundigen? Aanbeveling vanuit het NPTV

Noodplanning Coronapandemie – januari 2022

19-01-2022
Onderhavige afspraken dringen zich op in geval van een tekort aan zorgcapaciteit in de thuisverpleging in Vlaanderen door de tijdelijke uitval van medewerkers in de praktijken of
organisaties Thuisverpleegkunde t.g.v. de aanhoudende coronapandemie. De afspraken zijn richtinggevend en verhelderen hoe we in de sector thuisverpleging in Vlaanderen op basis van samenwerking en professionele collegialiteit collectief zorgcontinuïteit en kwalitatieve dienstverlening willen waarborgen voor de patiënten met nood aan verpleegkundige zorgen thuis, rekening houdend met de specifieke en evoluerende context voor de zorgverlening binnen de coronapandemie.

Nog geen login als eerstelijnszone?