Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

Het werd tijd dat we als thuisverpleegkundigen actief in de eerstelijnszorg elkaar vonden, om gezamenlijk onze plaats en rol in de eerstelijnszorg en raden op te nemen.

We hebben daarom in overleg met alle koepels, kartels en verenigingen voor thuisverpleegkundigen/beroepsverenigingen voor verpleegkundigen, een Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) opgericht, dat actief is in Vlaanderen en Brussel.