Epidemlogisch beheersniveau

Aanbeveling gebruik FFP2-maskers door zorgverleners in de Vlaamse Zorgvoorzieningen

Algemeen gebruik van de FFP2-maskers door de zorgverleners in de Vlaamse Zorgvoorzieningen.

Wat doen thuisverpleegkundigen? Aanbeveling vanuit het NPTV

19-01-2022

Er is een bijzonder hoog besmettingsrisico met de omikron-variant van het coronavirus. Dit geeft aanleiding tot een fundamentele discussie over het gebruik van de FFP2-maskers, die zonder twijfel medisch een meerwaarde hebben.
Aan RAG (Risk Assessment Group) en Sciensano wordt een duidelijkere en éénduidigere richtlijn gevraagd, gezien o.m. artsen, ziekenhuizen en sommige zorgberoepen (o.a. TV) met nadruk vragen om zo veilig mogelijk te werken (= Federale Overheid).
Er is een beslissing van de Taskforce Zorg (Vlaamse Overheid) die inhoudt dat medewerkers en vrijwilligers in WZC (woonzorgcentrum) verplicht zijn een FFP2-masker te dragen. Wie in de voorzieningen gaat helpen, (bv. Thuisverpleegkundigen in MPI, GAW (groep
assistentiewoningen), hulp in WZC, …) moet zich houden aan de daar geldende richtlijnen (dus dragen FFP2-masker) (= Vlaamse Overheid).

Lees hier de volledige aanbeveling