zorg-en ondersteuningsplan

Alivia: uw digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Alivia: uw digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Nieuwe naam en update webpagin
Alivia is de nieuwe naam van het digitaal zorg- en ondersteuningsplan!  Alle informatie omtrent dit grote en belangrijke project is online beschikbaar: https://zorg-en-gezondheid.be/alivia.

We sprinten verder
De volgende maanden bouwt het ontwikkelteam verder aan Alivia. Het technisch testen van de basisversie zal vanaf de zomer mogelijk zijn. Vanaf januari kunnen we met reële patiënten gaan testen in de pilootregio’s.

Piloten in Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen
Om de basisversie van Alivia uit te testen en feedback van gebruikers te verkrijgen, gaan we inzoomen op 2 specifieke zorgsettings:

– Personen met een chronische zorg- en ondersteuningsnood in een thuissituatie

– Personen met een palliatieve zorg- en ondersteuningsnood

In 2 regio’s, Antwerpen en Zuid-West-Vlaanderen, zullen burgers in deze zorgsettings gevraagd worden een om digitaal zorg- en ondersteuningsplan uit te testen samen met hun zorg- en ondersteuningsteam.

Er is één Alivia-coach per regio om hen te begeleiden. De bevindingen vanuit de pilootprojecten dienen om Alivia verder te ontwikkelen en te verbeteren in afwachting van een bredere uitrol.