belastingaangifte

Zorgverleners: hoe kan u het ontvangen bedrag voor uw COVID-19-beschermingsmateriaal melden op uw belastingaangifte?

Zorgverleners: hoe kan u het ontvangen bedrag voor uw COVID-19-beschermingsmateriaal melden op uw belastingaangifte?

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft het RIZIV een tussenkomst voorzien voor ambulante zorgverleners voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen.

De bedragen die u ontving in het kader van deze financiële tussenkomst betreffende meerdere periodes tussen 2020 en 2022 moeten in alle gevallen het voorwerp uitmaken van een fiscale fiche, ongeacht de vorm waarin u uw werkzaamheden verricht (vrij beroep, werknemer, vennootschap). Als gevolg daarvan hebben de verzekeringsinstellingen een fiscale fiche 281.50 aan de FOD Financiën overgemaakt. Deze fiscale fiche 281.50 is ook beschikbaar op uw MyMinfin (als u duidelijk geïdentificeerd bent).

De toelichting hoe u uw belastingaangifte kan aanvullen heeft uitsluitend betrekking op uw ontvangsten van 2020.

Met betrekking tot latere belastingaangiftes kan contact worden opgenomen met de FOD Financiën.

-> Lees meer hierover op de website van RIZIV