Bevraging Sciensano

Bevraging Sciensano

Bevraging Sciensano – Hoe gaat het met u?

Sciensano en FOD Volksgezondheid nodigen u uit om deel te nemen aan de Be.well.pro pilootstudie georganiseerd in 8 zones in België. Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling en evaluatie van de Be.well.pro vragenlijst om het werkgerelateerd mentaal welzijn van u en uw collega zorg- en hulpverleners in kaart te brengen.

Wie kan deelnemen aan de Be.well.pro pilootstudie?

De pilootstudie is gestart in juni 2023 in 8 zones in Vlaanderen, Brussel en Wallonië waar samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg en/of netwerken geestelijke gezondheid actief zijn. Op de website van Sciensano vindt u de lijst terg met alle deelnemende zones: www.sciensano.be/nl/bewellpro. Alle professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of welzijnssector in één van deze zones worden aangemoedigd om de vragenlijst in te vullen.

Hoe kan u deelnemen?

Neem deel aan de vragenlijst vóór 31 juli via deze link. Deelnemen neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag.

Deze studie is een initiatief van Sciensano in opdracht van FOD Volksgezondheid.

Meer info: www.sciensano.be/nl/bewellpro