Boosterprikken vanaf 18 jaar

Boosterprikken vanaf 18 jaar

26-11-2021

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft op 30 oktober beslist om ook aan de gezondheidszorgprofessionals, met inbegrip van de stagiairs/studenten, een boostervaccinatie aan te bieden. U ontving normaal gezien reeds een communicatie met meer informatie over het operationele luik via het vaccinatiecentrum in uw buurt.

Zorg dat er tijdig afspraken gemaakt worden met zowel het vaccinatiecentrum als met het medisch team dat de boosterprikken bij het personeel in uw voorziening zal plaatsen. Indien over de bestelprocedure verder onduidelijkheden zijn, kan u het lokale vaccinatiecentrum contacteren.

In de eerdere communicaties werd er geen leeftijdsgrens gecommuniceerd voor het boostervaccin. Het EMA heeft goedkeuring gegeven voor het Pfizer en Moderna boostervaccin vanaf de leeftijd van 18 jaar gezien de studies tot en met deze leeftijd liepen. Gezien deze goedkeuring kunnen we enkel boosters toedienen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Onder de leeftijd van 18 jaar vaccineren is off-label gebruik van het vaccin. De Hoge Gezondheidsraad raadt op dit ogenblik boosters ook enkel boven de leeftijd van 18 jaar (inclusief 18 jaar) aan.

Dit betekent dat u de stagiaires onder de 18 jaar in uw voorziening op dit ogenblik geen boostervaccin kan aanbieden. We vragen dat jullie hier rekening mee houden bij de vaccinatie van jullie personeel.

Vriendelijke groeten, Agentschap Zorg en Gezondheid