Aanpassingen kaderrichtlijn Thuiszorg

28-05-2021

Alle thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers kunnen hun werking verder zetten, mits het naleven van de protocollen van sectoren met een gelijkaardig aanbod (o.a. horeca, sport, evenementen,…). Daarnaast gelden steeds de interfederale richtlijnen. Het is daarbij van belang dat de voorziening de werking organiseert op een veilige en doordachte manier, met aandacht voor ventilatie.

Lees meer

Update aanbevelingen m.b.t. ventilatie i.f.v. COVID-19

07-05-2021

De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft aanbevelingen met betrekking tot ventilatie ontwikkeld:

  • aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19
  •  aanbevelingen voor de keuze en gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19

De originele documenten zijn hier terug te vinden.

De aanpassingen zijn terug te vinden via onderstaande links:

  • https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
  • https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc
  • https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventileren-en-verluchten-tegen-covid-19-in-de-thuiszorg
  • https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-op-school

Vlaams Minister van Welzijn, Wouter Beke: “Een welgemeende dank aan alle thuisverpleegkundigen”

07-05-2021

Vandaag ontvingen we een “welgemeende dank” van onze Vlaamse Minister van Welzijn, Wouter Beke. In zijn brief gericht aan alle thuisverpleegkundige diensten feliciteert hij de thuisverpleegkundigen voor de inspanningen en de behaalde resultaten in het vaccinatiebeleid.

Lees hier de volledige brief:

Brief Thuisverpleegkundige Diensten

De ZorgSamen: contactname na invullen zorgscreener & webinar

01-05-2021

Vanaf nu kunnen zorgverleners en welzijnswerkers die er nood aan hebben op eenvoudige manier, met enkele muisklikken, ondersteuning krijgen door de zorgscreener in te vullen.

Daarnaast organiseert De ZorgSamen ook een webinar.

Lees hier meer

Persbericht Power to Care maart_20210427

Communicatie zorgscreener_april2021_def

BekendmakingWEBINAR12mei

COVID-19 – Update tijdelijke maatregelen ouderenzorgvoorzieningen

27-04-2021

Aan de uitbaters en directies van de erkende en aangemelde ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen, bezorgt Agentschap Zorg & Gezondheid een update over de tijdelijke maatregelen rond COVID-19 m.b.t. ouderenzorgvoorzieningen in 6 bijgewerkte draaiboeken. Volgende thema’s komen aan bod:

  • Aanpassingen van de tijdelijke maatregelen COVID-19 ouderenzorg
  • Volgende levering chirurgische mondneusmaskers en handgel
  • Verdere ‘versoepelingen’ in de WZC/ouderenzorgvoorzieningen

 

Lees de draaiboeken hier:

Update tijdelijke maatregelen Covid-19 ouderenzorg_26-04-2021

Update draaiboek COVID-19 WZC_26-04-2021

Update draaiboek Cohorteren WZC_26-04-2021

Update draaiboek Contactonderzoek WZC_26-04-2021

Update kaderrichtlijn_centra_voor_dagverzorging_26-04-2021

Update draaiboek centra voor dagverzorging_contactonderzoek_26-04-2021

Update – Coronavirus ‘Indische variant’ – Verzoek opvolging medewerkers na terugkeer uit zones met sterke circulatie varianten coronavirus

26-04-2021

Het Agentschap Zorg & Gezondheid roept op om medewerkers die terugkeren uit zones met sterke circulatie van COVID-varianten goed op te volgen.

Lees de communicatie hier:

Brief Agentschap Zorg & Gezondheid

Sociaal werk en de vaccinatiecampagne

07-04-2021

Sociale professionals op het terrein zitten met heel wat vragen over de vaccinatiecampagne. In dit webinar praten we je bij over de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker, en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein.

Een gezamenlijk initiatief van VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG.

Blokkeer dinsdagnamiddag 27 april alvast in je agenda.

Leer er meer over op de website van VIVEL.