Dag van de Mantelzorg: gun mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment

– Mantelzorgers zijn een hoeksteen van de maatschappij: 1 op 3 volwassenen is mantelzorger, bijna 100% kans dat je ooit in je leven met mantelzorg in contact komt
– Belang van erkenning en waardering van deze zorg- en ondersteuningstaken bij het brede publiek, ondernemingen, scholen en zorgprofessionals
– Campagne #dahadikeffenodig geeft concrete voorbeelden en tips om mantelzorgers bij te staan. Ga naar de campagnepagina.

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11-18 jaar is het vandaag. Quasi iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar. Sommige mantelzorgers beseffen zelfs niet eens dat ze mantelzorger zijn. Daar willen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen in samenwerking met een grote groep stakeholders iets aan doen: met een campagne die zich richt naar mantelzorgers zelf, maar ook het brede publiek, ondernemingen, scholen en zorgprofessionals. Met de steun van de Vlaamse overheid en in lijn met het Vlaams mantelzorgplan, geeft #dahadikeffenodig concrete voorbeelden en tips om mantelzorgers te herkennen en erkennen.

Mantelzorg: niet zo vanzelfsprekend

Boodschappen doen, wassen, post regelen, rekeningen betalen, de tuin onderhouden, een luisterend oor bieden: mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Vlamingen die hulp of ondersteuning nodig hebben omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen, een beperking of psychische kwetsbaarheid, ontvangen deze in bijna 7 op de 10 gevallen van familie, vrienden, buren of kennissen. Een derde van de mantelzorgers besteedt – in de meeste gevallen naast zijn of haar job – meer dan 10 uur per week aan deze taken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mantelzorgers de zorg emotioneel belastend vindt. 18% ervaart onvoldoende tijd voor zichzelf en 12% onvoldoende tijd voor het eigen gezin. Meer dan de helft van de volwassen mantelzorgers geeft dan ook aan ondersteuning nodig te hebben. Vooral emotionele steun, maar ook advies en informatie op maat, en financiële ondersteuning.

#dahadikeffenodig: welke noden en hoe kan jij helpen?

Met de volledig vernieuwde website www.mantelzorgers.be, krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Zo krijgen ze een helder overzicht van de verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Voor het eerst wordt er een inventaris gemaakt van alle plekken in Vlaanderen waar mantelzorgers terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning. Op basis van hun postcode krijgen ze een volledig overzicht van het lokale en algemene psychosociaal ondersteuningsaanbod. Dit zal in de loop van de komende weken aangevuld worden op de site.

Ook andere noden worden op de website en via de campagne geadresseerd. Vraag je je af of je een mantelzorger bent? Dit kan je nagaan op de website. Het kan het voldoening geven om (h)erkend te worden als mantelzorger. Door (zelf)herkenning vinden mantelzorgers ook sneller de weg naar gepaste informatie en ondersteuning. Wil je weten hoe je mantelzorgers in je omgeving kan ondersteunen, vaak al met een klein gebaar? Ontdek er alles over op de campagnepagina via mantelzorgers.be.

Campagne ingebed in het Vlaams Mantelzorgplan

#dahadikeffenodig is een campagne geënt op het Vlaams mantelzorgplan. Dit plan bundelt de beleidsprioriteiten rond mantelzorg in vier verschillende projecten. Zo is er aandacht voor psychische ondersteuning, voor jonge mantelzorgers, voor mantelzorgers op de werkvloer, en voor specifieke scharniermomenten zoals een ziekenhuisopname of de stap naar een woonzorgcentrum. Het Vlaams expertisecentrum Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen Coponcho, Liever Thuis LM, Mantelzorgnetwerk, OKRA-Zorgrecht, Samana en Steunpunt Mantelzorg werken dagelijks samen met een grote groep stakeholders vanuit Onderwijs, Opgroeien, Werk, Jeugd, Personen met een handicap, Geestelijke gezondheidszorg, Zorg en Welzijn en aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor mantelzorgers.

NIEUW: Overal thuis magazine editie 12

Het is er! De nieuwe editie van het Overal thuis magazine is vanaf nu beschikbaar.

In deze editie:

– Thuis in verpleegkundige technieken: Peritoneale dialyse: een vorm van nierfunctie-vervangende behandeling

– Thuis bij het NPTV: Op naar een gezond zorgbeleid

– Beste buren: De Benenclub

– Thuis in pathologie: Multipel myeloom, de ziekte van Kahler, van diagnose tot zorg

– Thuiskomen: “Mijn leven is veranderd na mijn diabetesdiagnose”, Liesa aan het woord.

– Bijna thuis: In de zomer als student aan de slag in de thuisverpleging

– 4 vragen aan Monique De Waele, werkt al 38 jaar als administratief medewerker binnen thuisverpleging i-mens

– In de brievenbus: “Wat is medicinale cannabis? En is het wel legaal?”

 

Lees hier het volledige magazine

E-learning OPAT

 

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe overeenkomst voor thuishospitalisatie voor o.a. antimicrobiële middelen van start gegaan. Naar aanleiding hiervan heeft de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers in samenwerking met Departement Zorg een e-learning opgemaakt. In deze e-learning worden verschillende aspecten besproken rond de intraveneuze toediening van antimicrobiële middelen in thuissetting, ook gekend als Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy (OPAT).

Dit traject bestaat uit 5 instructievideo’s, die je kan terugvinden via onderstaande link:

E-learning OPAT

Uitnodiging webinar ‘een klare kijk op de eerste lijn’

De eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen beweegt voortdurend.  Het Departement Zorg werkt, in samenspraak met de betrokken actoren, aan oplossingen voor de verschillende uitdagingen in de eerste lijn. Drie keer per jaar plant het team Eerste Lijn een webinar om de belangrijkste initiatieven toe te lichten.

U bent van harte uitgenodigd op het eerste webinar op 21 juni van 14 tot 15.30 uur.

Op de agenda:

1. Doelstelling

2. Algemeen kader

3. Hervorming palliatieve zorg

4. Alivia:

4.1. Pilootprojecten

4.2. Alivia 2.0

5. Toegankelijke huisartsgeneeskunde

5.1. Innovatieve projecten

5.2. Brede eerstelijnspraktijken

5.3. Dataproject

6. Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg

6.1. Zorgcoördinatie en casemanagement

6.2. Programma perinatale zorg

6.3. Werf 5 versterking zorgraden: burgerparticipati

Neem deel aan het webinar via deze link (beschikbaar vanaf 21 juni om 14 uur)

VVRO-wegwijs webinars voor eerstelijnsverpleegkundigen

Vanaf 5 juni 2024 kan er op de VVRO-website worden ingeschreven voor de wegwijs-webinars voor eerstelijnsverpleegkundigen.

Het gaat concreet over deze dagen/uren/inhoud:

– Dinsdag 10 september (19u-21u): Wegwijs in de hematologie

– Dinsdag 15 oktober ((19u-21u): Wegwijs in de radiotherapie

– Dinsdag 5 november (19u-21u): Wegwijs in de systeemtherapie

– Dinsdag 3 december (19u-21u): Wegwijs in de preventie en management van veel voorkomende nevenwerkingen

Meer informatie

Event 14 mei ‘Thuisverpleging aan zet: Leiderschap opnemen en werken aan doelgerichte en geïntegreerde zorg’

Op 14 mei 2024 organiseerde het NPTV het jaarlijks event voor de NPTV vertegenwoordigers van Vlaanderen uit de 60 eerstelijnszones rond leiderschap opnemen en werken aan doelgerichte en geïntegreerde zorg.

We gingen van start met een welkomstwoordje door onze voorzitter Steven Vancraesbeek. Als eerste spreker mochten we niemand minder dan voormalig Minister Jo Vandeurzen het woord geven over het waarom van doelgerichte en geïntegreerde zorg, één van de actiepunten waar het NPTV én de hele zorgsector hard aan werkt, nu en in de toekomst.

Sandra Derieuw van LCM besprak waar we op vandaag staan met geïntegreerde zorg vanuit het Inter Federaal Plan. Lotte Vanneste, onderzoeker Arteveldehogeschool, gaat naar de praktijk door te benoemen wat dit voor de thuisverpleging kan betekenen en hoe we dit kunnen aanpakken.

Na de koffiepauze gingen we terug van start met de presentatie van Kristof Vanden Berghe, voorzitter van VIVEL over hoe we met inzet van persoonlijk leiderschap geïntegreerde zorg kunnen waarmaken in onze eerstelijnszones. We onthouden vooral ook: ‘De toekomst is thuis en de toekomst is samen.’ Als afsluiter bracht Kurt Vanden bussche de praktijk aan de aanwezigen met een blik op het Alivia project, de digitale tool om doelgerichte en geïntegreerde zorg te faciliteren.

Download hieronder de presentaties in pdf van de sprekers:

Jo Vandeurzen: Waarom moeten thuisverpleegkundigen toekomstgericht werk maken van geïntegreerde zorg

Sandra Derieuw: Waar staan we met de geïntegreerde zorg vanuit het Inter Federaal Plan Geïntegreerde Zorg

Lotte Vanneste: Doelgerichte zorg vraagt ook aandacht van de thuisverpleegkundige

Kristof Vanden Berghe: Met inzet van persoonlijk leiderschap geïntegreerde zorg waarmaken in de eerstelijn

Kurt Vanden bussche: Stand van zaken in een pilootproject Alivia

 

Bekijk hieronder de aftermovie van het evenement: 

SAVE THE DATE NPTV EVENT 2025: Donderdag 8 mei 2025!

Het memorandum

Met veel enthousiasme presenteren wij u het memorandum. In een tijd waarin de zorgsector grote uitdagingen kent, is het van cruciaal belang om de thuisverpleging te waarborgen. Het NPTV vertegenwoordigt nu al 25.000 Nederlandstalige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen in Vlaanderen en Brussel. Wij hopen dat dit memorandum ervoor zal zorgen dat de thuisverpleegkundigen de erkenning en ondersteuning krijgen die zij verdienen. Dit is essentieel zodat zij hun waardevolle werk kunnen blijven uitvoeren in het belang van de patiënten.

          Onze vijf actiepunten:

        1. Verankering NPTV

        2. Ethisch zorgondernemerschap

        3. Aantrekkelijkheid van het beroep & het imago van de thuisverpleegkundige

        4. Bestendigen langetermijnvisie thuisverpleging

        5. Constructieve en naadloze samenwerking Vlaams en federaal

        5.1. Bezorgdheid rond de ongeremde commercialisering van de thuisverpleging

        5.2. Rechtsonzekerheid bij thuisverpleging in niet-erkende woonzorgvormen

        5.3. Beleid rond BelRAI

Demo en stand van zaken van Alivia 22 maart 2024

Vrijdag 22 maart werd er een info-moment gegeven rond de digitale zorg- en ondersteuningstool Alivia.

Agenda van de webinar

– Introductie

– Demo Alivia 1.0

– Start van de pilootprojecten

– Doorontwikkeling van Alivia 2.0

– De link met het groter geheel: het realiseren van doelgerichte zorg

De webinar en presentatie kan je hier herbekijken

Niveau van respiratoire infecties verlaagd naar CODE GROEN

Op donderdag 21 maart 2024 besloot de RMG (Risk Management Group) om het beheersniveau van luchtweginfecties te verlagen van code geel naar code groen. De circulatie van luchtweginfecties bevindt zich nu weer op een laag niveau en de druk op het gezondheidszorgsysteem is goed onder controle.

Het blijft echter mogelijk om een luchtweginfectie op te lopen. Blijf aandachtig voor het respecteren van de basishygiënemaatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen:

– Handen wassen

– Hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog

– Thuis blijven wanneer je ziek bent

Het mondmaskeradvies voor personen met symptomen van luchtweginfectie blijft geldig:

– Mondmaskerdracht sterk aanbevolen, een chirurgisch mondmasker

Net zoals bij code geel, dienen zorgverleners geen mondmasker te dragen bij nauw contact met kwetsbare personen. Behalve indien de zorgverlener respiratoire symptomen heeft (cfr. hierboven).

 

Lees hier het volledige persbericht: PERSBERICHT van RISK MANAGEMENT GROUP – Niveau luchtweginfecties daalt naar code groen | News.belgium

WEBINAR: De verpleegkundige van de toekomst

Op 29 februari 2024 organiseerde het NPTV live op Youtube het webinar ‘De verpleegkundige van de toekomst– stand van zaken functieladder: wat is de impact voor de thuiszorg en de thuisverpleging?’.

Inhoud van het webinar:

– Verwelkoming – Hendrik Van Gansbeke, Ondervoorzitter NPTV

– Voorwoord – Katrien Vervoort, Adviseur beleidscel Volksgezondheid

– Evolutie van de wet op de verpleegkunde – Sam Cordyn, Beleidsmedewerker Verpleegkunde & Diensthoofd Personeelszaken & Sociaal Overleg bij Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

– Functieladder en nieuws uit de werkgroep eerstelijnsverpleegkundige – Sandrina Peeters, Kaderlid beleid bij CT Paramedics & e-Vita en Kristel De Vliegher, Diensthoofd Verpleegkunde & Innovatie bij Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

– Panelgesprek en vragenronde met Hendrik Van Gansbeke, Katrien Vervoort, Sam Cordyn, Sandrina Peeters en Kristel De Vliegher

Heb je dit boeiende webinar gemist? Herbekijk het webinar dan via onderstaande video.

Download hieronder de gebruikte presentaties van de sprekers:

Katrien Vervoort: Voorwoord

Sam Cordyn: Evolutie van de wet op de verpleegkunde

Kristel De Vliegher & Sandrina Peeters: Functieladder en nieuws uit de werkgroep eerstelijnsverpleegkundige

Download hier de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar niet beantwoord werden.