Contact NPTV

Binnen het NPTV (Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen ) willen we vlot contacten onderhouden met de ELZ en meer specifiek de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen. Het NPTV kan zo als een koepel optreden om terugkerende zaken over de verschillende ELZ's te kanaliseren. Ook proberen we zo een bundeling te maken van bekommernissen van verpleegkundige vertegenwoordigers binnen de ELZ.

Om die reden schuiven we hier 3 contactpersonen naar voor die alle vragen en opmerkingen i.v.m. de ELZ zullen ontvangen, beluisteren en doorspelen aan het bestuur van het NPTV . Je kan bij alle 3 de personen volledig vrijblijvend terecht met al je vragen. Er zal steeds een terugkoppeling gebeuren.

Heb je als thuisverpleegkundige een vraag vanuit een ELZ naar het NPTV?