Herfstcampagne COVID-19 vaccinatie voor personeel in de zorgsector: aanvullende info

Herfstcampagne COVID-19 vaccinatie voor personeel in de zorgsector: aanvullende info

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en vaccinatieverantwoordelijken

Met deze communicatie bezorgen we u aanvullende informatie over de herfstvaccinatie van het personeel in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen.

In onze Nieuwsbrief van 15 juli 2022 informeerden we u dat het personeel in een zorgvoorziening via een collectief vaccinatiemoment een herfstprik kan krijgen.

De levering van de vaccins verloopt via het vaccinatiecentrum gelinkt aan uw voorziening. Tijdens de zomermaanden draaien de vaccinatiecentra nog even op lagere capaciteit, dus de vaccinatieplanning houdt rekening met de beschikbare capaciteit van het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiemoment zelf wordt georganiseerd door uw voorziening.

Individuele zorgmedewerkers kunnen op dit moment al intekenen op een herfstprik op inloop in het vaccinatiecentrum van domicilie.

Vanaf 16 augustus 2022 ontvangen alle Vlamingen ouder dan 18 jaar een uitnodiging voor een herfstprik.

Hierin zijn volgende prioriteiten bepaald:

    • bevolking 65+
    • immuunverzwakte personen (12+)
    • zorg- en welzijnsactoren.

Nadien volgen de 18-64 jarigen volgens leeftijd.

Indien u in uw ouderenzorgvoorziening nog geen collectief vaccinatiemoment heeft gepland, kunt u steeds contact opnemen met het vaccinatiecentrum.

Prioriteit voor zorg- en welzijnsactoren

De zorg- en welzijnsactoren worden met prioriteit uitgenodigd vanaf 16 augustus 2022.

De zorgmedewerkers die in de voorgaande campagnes prioritair zijn uitgenodigd, worden voor deze herfstcampagne eveneens met prioriteit uitgenodigd in het vaccinatiecentrum van domicilie. Hiervoor moet u geen verdere actie ondernemen.

Wie in de voorgaande campagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg in het vaccinatiecentrum, kan zichzelf aanmelden via deze link. Hiervoor is een elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Nadien wordt dit wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

In uw zorgvoorziening zijn dit mogelijk de volgende personen:

    • nieuwe personeelsleden;
    • studenten en stagebegeleiders in een zorgopleiding;
    • zorgmedewerkers die wegens ziekte, quarantaine/isolatie of andere contra-indicaties niet konden deelnemen aan het intern georganiseerde vaccinatiemoment in uw voorziening.