Herfstvaccinatie 2023 in de ouderenzorgsector

Herfstvaccinatie 2023 in de ouderenzorgsector

Bestellen, toedienen én registreren covidvaccins om oudere en kwetsbare personen te beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden

Tot nu hebben de ouderenzorgvoorzieningen een bestelling geplaatst voor in totaal 106.000 dosissen van het coronavaccin, terwijl we vaststellen dat momenteel 20.500 toegediende dosissen staan geregistreerd in Vaccinnet. Bij deze een warme oproep om zowel tijdig de coronavaccins te bestellen en toe te dienen aan de bewoners als om zo snel mogelijk na vaccinatie deze te registreren in Vaccinnet.

U bestelt en registreert de covid-vaccins via Vaccinnet. Het gaat om vaccins van Pfizer die gebaseerd zijn op de XBB-variant. Als u een hoger aantal corona-vaccins wil bestellen dan wat momenteel in Vaccinnet standaard staat vermeld voor uw voorziening, dan neemt u per mail contact op met vaccinnet@vlaanderen.be voorafgaand aan de bestelling.

De materialen (spuitjes en naalden) worden meegeleverd met de vaccins. Zowel de vaccins als de materialen worden binnen 10 werkdagen geleverd. Voor de meest kwetsbare personen, de bewoners van woonzorgcentra, is het tijdig opbouwen van bescherming nog steeds cruciaal. Zij worden prioritair gevaccineerd tegen covid. Omdat de covid-piek midden oktober wordt verwacht, vaccineert u zo snel mogelijk en vóór de verwachte piek.

Alle informatie over deze najaarscampagne vindt u op: Informatie over het COVID-19 vaccin (laatjevaccineren.be) .

Meer specifieke informatie voor de vaccinatoren vindt u via deze link.

Specifieke informatie over Vaccinnet: www.laatjevaccineren.be/vaccinnet .