Herfstvaccinaties

Herfstvaccinatie 2023 in de ouderenzorgsector

Herfstvaccinatie 2023 in de ouderenzorgsector: Covid- en griepvaccinatie om kwetsbare personen te beschermen tegen ziekenhuisopname en overlijden

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een herfstvaccinatie tegen COVID-19 dit najaar aanbevolen. Daartoe behoren de bewoners van de woonzorgcentra (WZC) en iedereen die werkt in de WZC. Ook griepvaccinatie is voor deze doelgroepen sterk aanbevolen. Vaccinatie tegen zowel COVID-19 als griep hebben als voornaamste doel om kwetsbare personen te beschermen tegen zware ziekte met ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg.

Timing van de vaccinatie

Vaccinaties hebben een paar weken nodig om bescherming op te bouwen en worden dus best toegediend enkele weken voor er een piek van besmettingen opkomt:

– voor COVID-vaccinatie betekent dit dat die best gebeurt voor eind oktober. Een najaarspiek van COVID-besmettingen wordt immers begin november 2023 verwacht.

-> aan de WZC vragen we uitdrukkelijk niet later dan midden september te starten met het vaccineren van de bewoners. Zij zijn de meest kwetsbare groep voor COVID-19 en het is cruciaal dat zij tijdig bescherming kunnen opbouwen voor er een toename aan besmettingen is;

-> vaccinatie van personeel van WZC kan eventueel later wanneer nieuwe vaccins beschikbaar zijn (zie verder).

– griepvaccinaties kunnen zoals de voorbije jaren pas starten vanaf 15 oktober. De piek aan griepbesmettingen wordt pas vanaf eind van het jaar/begin volgend jaar verwacht. Te vroeg vaccineren tegen griep houdt het risico in dat de bescherming die door vaccinatie wordt opgebouwd, al is afgenomen wanneer de besmettingen toenemen.

– COVID- en griepvaccinatie gelijktijdig toedienen zal voor de bewoners van WZC dus wellicht niet mogelijk zijn.

Type vaccin

Vlaanderen verwacht in september 2023 een levering van vaccins van Pfizer die gebaseerd zijn op de “XBB-varianten“ die momenteel circuleren.

De artsen en andere vaccinatoren krijgen het advies om op deze levering te wachten om de doelgroepen te vaccineren. Dat advies volgt de internationale aanbevelingen van de WHO, het EMA en de FDA om zo veel mogelijk de monovalente vaccins te gebruiken die gebaseerd zijn op de circulerende variant.

Voor de meest kwetsbare groepen in de woonzorgcentra kan er echter niet gewacht worden. Voor hen is het tijdig opbouwen van bescherming veel belangrijker dan het type vaccin. Vandaar de instructie om niet later dan midden september te starten met het vaccineren van bewoners, ongeacht of de nieuwe XBB-vaccins er dan al zijn. De nu al beschikbare BA4/BA5-vaccins werken nog altijd heel goed om hospitalisaties en overlijdens te voorkomen.

Als de nieuwe XBB-vaccins al voor midden september beschikbaar zijn, zullen deze uiteraard geleverd worden aan de woonzorgcentra. Kan er nog niet gestart worden met XBB-vaccins, dan krijgen bewoners van WZC sowieso nog de kans om met een interval van minstens drie maanden het XBB-vaccin later nog te krijgen.

Vaccins bestellen

COVID- en griepvaccins kunnen door de CRA/arts besteld worden via Vaccinnet.be. COVID-vaccins bestellen, kan wellicht vanaf 4 september 2023. In Vaccinnet zal u altijd zien welke vaccins – aangepast aan BA4/BA5 of nieuwe vaccins aangepast aan XBB-varianten – u bestelt.

Om te besparen op de transportkosten van de COVID-vaccins, beperken we het aantal bestelmogelijkheden. Elk WZC kan twee maal vaccins bestellen via Vaccinnet (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden). Voor griepvaccins is dit normaal een eenmalige bestelling. Na bestelling worden COVID-vaccins binnen de 7 à 10 werkdagen geleverd. Levering in ontdooide toestand: 10 weken houdbaar bij 2-8°C. Steeds bestellen en leveren per 10 vials (multidose: 6 tot 7 dosissen per vial).

 

Meer informatie en updates over deze herfstvaccinatie 2023 vindt u op: www.laatjevaccineren.be/vanaf-midden-september-start-nieuwe-covid-19-vaccinatiestrategie.