Herfstvaccinatie COVID-19 voor personeel in de ouderenzorgzorgsector: aangepaste vaccins

Herfstvaccinatie COVID-19 voor personeel in de ouderenzorgzorgsector: aangepaste vaccins

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen

Aan de CRA’s, medisch verantwoordelijken en vaccinatieverantwoordelijken

U bent momenteel in de mogelijkheid een COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan alle medewerkers van uw zorgvoorziening. Mogelijk hebt u dat intussen al gedaan.

Tegelijk weet u wellicht dat er vaccins op komst zijn, aangepast aan een omikronvariant. Als u nog geen vaccinatie hebt aangeboden, kan dat leiden tot aarzeling bij u en uw personeel of u niet beter wacht op een aangepast vaccin. Hebt u wel al de vaccinatie aangeboden, dan zijn uw medewerkers misschien bezorgd dat zij hun kans op een aangepast vaccin gemist hebben.

We verduidelijken graag de mogelijkheden:

1. Nu vaccinatie aanbieden met de huidige vaccins, en na drie maanden met aangepaste vaccins

De voorkeur van het Agentschap Zorg en Gezondheid is om nu al een vaccinatieronde te organiseren voor uw medewerkers met de huidige vaccins, als u dat nog niet hebt gedaan. Studies geven duidelijk aan dat een vaccinatie met de huidige vaccins een heel goede bescherming biedt tegen ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden. Ik verwijs u daarvoor ook naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de herfstvaccinatie, waar de wetenschappelijke evidentie hiervoor wordt opgelijst.

Nu deze vaccinatie al aanbieden, heeft het voordeel dat uw personeel in september al een betere bescherming heeft opgebouwd tegen ernstige ziekte door COVID. In september kan de viruscirculatie al beginnen toenemen. Naast de persoonlijke bescherming van uw personeel is het belangrijk om uitval door ziekte van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te vermijden. Personeelsleden die niet ingaan op uw aanbod, worden de komende weken nog individueel uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Uw medewerkers nu vaccineren, sluit hen bovendien niet uit voor een vaccinatie met aangepaste vaccins in het latere najaar. Minstens drie maanden na een vaccinatie deze maand, kunnen we hen opnieuw een vaccinatie aanbieden. Normaliter zullen vaccins die aangepast zijn aan een omikron-variant tegen dan ruim voorradig zijn. Dus ook als u uw vaccinatieronde al georganiseerd hebt, kunt u uw medewerkers geruststellen dat ook zij in het najaar nog een kans zullen krijgen om een aangepast vaccin te ontvangen.

2. Wachten op een uitnodiging in het vaccinatiecentrum, wellicht met aangepaste vaccins

U kunt ook de keuze maken om nu toch nog geen vaccinatie aan te bieden voor uw medewerkers. In dat geval worden uw medewerkers uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Die vaccinaties starten vanaf 12 september 2022. Uw medewerkers worden samen met de meest prioritaire kwetsbare groepen als eersten uitgenodigd.

Mits tijdige goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en tijdige leveringen door de producenten, zouden we tegen 12 september al voldoende voorraad moeten hebben om te starten met aangepaste vaccins. Pfizer heeft zich geëngageerd om, onder voorbehoud van tijdige goedkeuring van het EMA, voldoende te leveren in de weken van 5 en 12 september. Maar zekerheid kunnen we daar uiteraard niet over geven, goedkeuring van het EMA en tijdige levering van de producenten blijven voorwaardelijk.

Beschikken we tegen 12 september alsnog niet over (voldoende) aangepaste vaccins, dan zullen de inentingen in de vaccinatiecentra starten met de huidige vaccins, die – zoals gezegd – ook heel goed beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden door een COVID-besmetting. Het is immers belangrijker dat mensen tijdig de kans krijgen om zich te vaccineren, zodat ze hun bescherming kunnen versterken vóór er een volgende COVID-golf toeslaat.

Indien een zorgverlener in de voorgaande vaccinatiecampagnes nog niet prioritair een uitnodiging tot vaccinatie kreeg als zorgverlener in het vaccinatiecentrum, kan deze zich aanmelden via deze link. Hiervoor is de elektronische identiteitskaart of Itsme nodig. Deze gegevens worden wekelijks opgeladen naar het vaccinatiecentrum.

Om uw personeel te motiveren voor de herfstvaccinatie hebben we ook een (zorg)affiche en folder klaar. U kunt deze campagnematerialen onderaan dit bericht terugvinden, downloaden en afprinten.

Alle informatie over de herfstvaccinatie vindt u ook op www.laatjevaccineren.be.

Veel succes alvast met de vaccinatie van uw personeel en bij voorbaat onze grote dank voor de vele inspanningen die u en uw medewerkers ongetwijfeld nog gaan leveren de komende periode.

Boostercampagne Bijbrief A4.

Vaccinatiecampagne kaartje herfstprik A5.

Vaccinatiecampagne Zorgaffiche herfstprik A4.