Diabetes

Hybride zorgpad diabetes

Hybride zorgpad diabetes

Vraag

Kunnen we diabeteseducatie effectiever en kostefficiënter maken dankzij slimme apparaten en begeleiding op afstand?

In samenwerking met Ascencia, Roche, Comarch, UGent en Odisee Hogeschool zetten i-mens en Z-plus samen voor dit project een klinische studie op. Zo willen we op een wetenschappelijk manier nagaan of dit nieuwe zorgpad:

1. De gezondheid van de patiënten verbetert

2. Verkozen wordt ten opzichte van het huidige zorgtraject

3. Kosteneffectief georganiseerd kan worden.

Waarom? 

Vandaag hebben patiënten met diabetes type 2 in het reguliere zorgtraject recht op 5 educatiesessies (van telkens 30 minuten) per jaar door een diabeteseducator. Deze dienstverlening:

– houdt geen rekening met de individuele situatie van de patiënt;

– helpt de patiënt niet preventief, maar enkel op vaste interventiemomenten;

– is niet kostenefficiënt, want diabeteseducatoren verliezen gemiddeld 31 minuten per half uur educatie door verplaatsing en administratie.

Met het hybride zorgpad diabetes gaan we dit bestaande zorgtraject niet alleen digitaliseren, we creëren een nieuw zorgpad waarbij technologie de fysieke hulp versterkt en aanvult. Met het hybride pad kunnen we de patiënt hulp aanbieden die preventief is en op maat en kunnen we voor just-in-time interventies zorgen. ​​​​​​​

Werkwijze

Het nieuwe zorgpad is een programma op maat van de patiënt met een combinatie van:

1. Digitale tools: aan de hand van slimme toestellen die gekoppeld zijn aan een gevalideerde app (mHealth-piramide) meten patiënten regelmatig enkele parameters (hun bloedsuikerspiegel, bloeddruk, gewicht en activiteit).

2. Persoonlijke begeleiding:Zorgcentrale Z-plus monitort continu de parameters en biedt just-in-time interventies bij overschrijding van de grenswaarden. Via een escalatiemodel (een vaste procedure) spreken ze de juiste zorgverlener (bv. diabeteseducator) of partner in het ecosysteem (bv. huisarts) aan voor verdere acties. Zij kunnen dan ofwel fysiek ofwel vanop afstand hulp verlenen.

3. Zelfcontrole: met de aanvulling van de slimme toestellen hebben patiënten meer controle over hun eigen gezondheidtoestand en kan de zorgverlener sneller en op maat reageren bij afwijkende waarden.

In het project testen we welke interventies een meerwaarde bieden voor de patiënt en welke diens gezondheid verbeteren.