Indexatie honoraria

Indexatie honoraria thuisverpleegkundigen

Indexatie honoraria thuisverpleegkundigen

Sinds 1 januari 2023 is de indexatie voor de honoraria van de thuisverpleegkundigen een feit. De uurtarieven zijn hiervoor aangepast naar:

  • Verpleegkundige: € 54,28
  • Zorgkundige: € 40,16