Inzet van de actieve thuisverpleegkundigen als vaccinatoren in de Vaccinatiecentra in Vlaanderen

Inzet van de actieve thuisverpleegkundigen als vaccinatoren in de Vaccinatiecentra in Vlaanderen

05-02-2021

Zoals reeds eerder aangekondigd vanuit NPTV zijn we er in de voorbije weken in geslaagd in onderhandeling met het kabinet van minister W. Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid, RIZIV en VIVEL volgende afspraken te maken voor alle thuisverpleegkundigen die kunnen ingezet worden in de Vaccinatiecentra die nu officieel vanaf 15/02/2021 zullen van start gaan in de diverse Eerstelijnszones.

Lees hier de afspraken die gemaakt zijn.