KB verlengt de wet van 6-11-2020

KB verlengt de wet van 6-11-2020

01-04-2021

De wet van 6 november 2020 die toestaat dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn, wordt in het gewijzigde KB verlengd.

Lees hier het KB