Het memorandum

Het memorandum

Met veel enthousiasme presenteren wij u het memorandum. In een tijd waarin de zorgsector grote uitdagingen kent, is het van cruciaal belang om de thuisverpleging te waarborgen. Het NPTV vertegenwoordigt nu al 25.000 Nederlandstalige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen in Vlaanderen en Brussel. Wij hopen dat dit memorandum ervoor zal zorgen dat de thuisverpleegkundigen de erkenning en ondersteuning krijgen die zij verdienen. Dit is essentieel zodat zij hun waardevolle werk kunnen blijven uitvoeren in het belang van de patiënten.

          Onze vijf actiepunten:

        1. Verankering NPTV

        2. Ethisch zorgondernemerschap

        3. Aantrekkelijkheid van het beroep & het imago van de thuisverpleegkundige

        4. Bestendigen langetermijnvisie thuisverpleging

        5. Constructieve en naadloze samenwerking Vlaams en federaal

        5.1. Bezorgdheid rond de ongeremde commercialisering van de thuisverpleging

        5.2. Rechtsonzekerheid bij thuisverpleging in niet-erkende woonzorgvormen

        5.3. Beleid rond BelRAI