Mondneusmaskers in ouderenvoorzieningen

Mondneusmaskers in ouderenzorgvoorzieningen

Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen: woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen en centra voor dagverzorging

Met ingang van maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de hierboven vermelde woonzorgvoorzieningen.

Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers blijft evenwel sterk aanbevolen.

Het blijft wel verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen voor medewerkers tijdens zorgcontacten waarbij de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd.

Nadere richtlijnen zullen verder voorwerp uitmaken van de Kaderrichtlijn.

Deze Kaderrichtlijn wordt eerstdaags aan de beslissingen van het interfederale Overlegcomité van 20 mei aangepast, in overleg met de Vlaamse Taskforce Zorg