Huisartsenpraktijk

Nieuw model voor uw huisartsenpraktijk

“New deal”: akkoord voor een nieuw organisatie -en financieringsmodel voor de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, een vergrijzende bevolking met meer zorgvraag door chronische ziekten, weinig ondersteuning in de praktijk en aandacht voor een evenwichtige balans werk-vrije tijd.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector werd er gezocht naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen. Dit nieuwe model zal bestaan naast de huidige bestaande systemen.

Op maandag 26 juni 2023 gaf de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en op 10 juli 2023 het Verzekeringscomité een akkoord over het nieuwe systeem.

Wat verandert er voor de arts?

Het systeem bevat een hogere financiering per patiënt, die zorgt voor:

– Erkenning en honoreren van werk buiten directe patiëntencontacten

– Meer autonomie in het besteden van de middelen (diversiteit huisartspraktijkenlandschap)

– Het toelaten van taakdelegatie, tussen huisartsen en/of andere zorgprofessionelen.

– Vergoeding volgens zorgzwaarte en complexiteit

– Het behoud van loon naar werken,

– Meer incentives voor kwaliteitsvolle praktijkvoering.

 

Er wordt een nieuwe premiefinanciering voor praktijkmanagement en praktijkverpleegkundige voorzien, die zorgt voor:

– Kwaliteitsverhoging door meer preventieve en proactieve zorg door taakdelegatie

– Toegankelijkheid huisarts voor nieuwe patiënten stijgt

– Professionele tevredenheid stijgt door taakdelegatie voor protocoleerbare zorg

– Minder consultaties per huisarts door taakdelegatie

– Praktijkmanagement premie maakt tijd vrij voor ontwikkelen praktijkprocessen en richtlijnen met kwaliteitsverbetering tot gevolg

Hoe kunnen artsen instappen?

Vanaf september 2023 zullen er informatiemomenten gepland worden en zal de concrete procedure om over te stappen bekend worden gemaakt.  Tegen eind november 2023 moeten kandidaturen worden ingediend, zodat het systeem van start kan gaan in het eerste kwartaal van 2024. De start ervan wordt voorzien in het eerste trimester van 2024. Artsen kunnen kiezen of ze vrijwillig instappen in dit systeem.

Meer informatie op de website van RIZIV