postadres

Nieuw postadres Departement Zorg

Nieuw postadres Departement Zorg

Vanaf 4 maart verandert het adres van het Departement Zorg. Stuur uw post vanaf begin maart 2024 naar dit nieuwe postadres:

Departement Zorg
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II Laan 15 bus 497, 1210 Brussel.

Gebruik dit nieuwe postadres voor alle correspondentie of verzendingen naar het Departement Zorg. Heeft u het oude adres nog in uw systeem zitten, vergeet dit dan ook niet aan te passen.

Stuurt u naar het Departement Zorg vertrouwelijke of persoonlijke informatie?

Zet dan ‘Vertrouwelijk’ of ‘Medisch geheim’ op de enveloppe. Veel van de post zal immers centraal verwerkt en gescand worden, maar met deze vermelding op de enveloppe is er geen risico dat vertrouwelijke post geopend wordt door andere personen dan de geadresseerde.

Eind april verhuist het Departement Zorg ook van gebouw

Vanaf 29 april verhuizen ook de fysieke kantoren naar een ander gebouw. Vanaf dan vindt u de diensten terug in het Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel.

Het postadres blijft na de verhuis:

Departement Zorg
Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II Laan 15 bus 497, 1210 Brussel

Voor vragen of meer informatie, neemt u contact op met facilities.zorg@vlaanderen.be