Nieuws

08-07-2020: Vragenlijst aan patiënten na een digitale consultatie

Het RIZIV heeft een vragenlijst opgesteld die alle zorgverleners kunnen sturen aan hun patiënten mbt hun ervaring met raadplegingen op afstand. U kan deze link verspreiden en gebruiken: https://nl.surveymonkey.com/r/2C7C7ZP

Indien u de vragen graag al even volledig doorneemt, klik dan op onderstaande knop:

20-05-2020 : GRATIS OPLEIDING PENTAPLUS

Op 27 februari 2019 verscheen een Koninklijk Besluit over de uitbreiding van de toegelaten gedelegeerde verpleegkundige handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen.

Geregistreerde zorgkundigen moeten een bijkomende opleiding volgen vooraleer zij deze 5 bijkomende handelingen mogen uitvoeren. Deze opleiding wordt uitgewerkt door het onderwijs en omvat zowel theorie als praktijk, in de vorm van stage. Meer informatie over de opleiding Pentaplus in onderstaande brochure.

24/12/2018 - Oprichting van het Nederlandstalig Platform voor ThuisVerpleegkundigen (NPTV)

14/11/2018 - Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug.

17/07/2018 - Verklaring over gedragen afspraken onder de thuisverpleegkundigen

19/06/2019 - Visietekst contractstages. Lees meer in onderstaand document