Onderzoek “Ervaren moeilijkheden, noden en barrières bij thuisverpleegkundigen in verband met palliatieve zorg in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.”

Sofie Moens en Coralie Van Haver zijn beiden klinische psychologen die tewerkgesteld zijn in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Zij volgen de interuniversitaire permanente vorming Psycho-Oncologie 2020-2022 (Cédric Hèle Instituut vzw, UGent, KULeuven, VUB, UHasselt en Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen).

In kader van hun opleiding verrichten zij onderzoek naar “Ervaren moeilijkheden, noden en barrières bij thuisverpleegkundigen in verband met palliatieve zorg in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.”

Hun doelgroep: Nederlandstalige thuisverpleegkundigen die tewerkgesteld zijn in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Diverse onderzoeken, zowel op internationaal als nationaal niveau, tonen de ervaren moeilijkheden, knelpunten en opleidingsnoden bij verpleegkundigen (o.a. in het ziekenhuis en de thuissituatie) aan.

Met dit onderzoek willen ze onder meer:
– Nagaan of thuisverpleegkundigen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde dezelfde moeilijkheden en noden ervaren.
– Nagaan of er nog bijkomende of andere moeilijkheden/knelpunten/opleidingsnoden zijn.
– In kaart brengen wat het reeds bestaande aanbod is in deze regio.
– Nagaan waar de gap zit tussen aanbod en nood.
– Aanbevelingen formuleren om deze gap te dichten.

Het belang van deze studie kadert in het optimaliseren van het welzijn en welbevinden van de thuisverpleegkundigen, de palliatieve patiënt en zijn naasten.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20-30 minuten in beslag. Het invullen ervan kan onderbroken worden en later hernomen worden, door op dezelfde link te klikken:  https://pallthuisverpleginonderzoek.limesurvey.net/676385?lang=nl 

Sofie en Coralie danken jullie alvast voor jullie bijdrage aan hun onderzoek.