palliatieve zorg

Onderzoek: gedeelde besluitvorming over medicatiegebruik

Doctoraatsonderzoek: gedeelde besluitvorming over medicatiegebruik

Het doctoraatsonderzoek focust zich op medicatie in eigen beheer van patiënten en de ondersteuning daarbij. Momenteel wordt er een onderzoek gevoerd naar de visie, ervaringen en rolpercepties van verpleegkundigen omtrent gedeelde besluitvorming ter ondersteuning van de patiënt bij goed gebruik van geneesmiddelen.

Lees meer hierover