Over het NPTV

Oprichting Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen

Het werd tijd dat we als thuisverpleegkundigen actief in de eerstelijnszorg elkaar vonden, om gezamenlijk onze plaats en rol in de eerstelijnszorg en raden op te nemen.

We hebben in overleg met alle koepels, kartels en verenigingen voor thuisverpleegkundigen/beroepsverenigingen voor verpleegkundigen, een Nederlandstalig Platform voor ThuisVerpleegkundigen (NPTV) opgericht, dat actief is in Vlaanderen en Brussel.

We willen in de eerstelijnszones en in de lokale multidisciplinaire eerstelijnspraktijken als praktijk/dienst thuisverpleegkunde erkend en gerespecteerd worden op de specifieke competenties die wij kunnen inbrengen. We willen onze belangen in de Vlaamse gezondheidszorg behartigen, versterken en verder ontwikkelen.

We vertegenwoordigen de thuisverpleegkundige sector bij de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. We verdedigen actief de belangen van verpleegkundigen en van de sector in het algemeen, en we creƫren kansen om thuisverpleging ook in de toekomst te promoten en constructief verder uit te bouwen.

Dat doen we door een contact en aanspreekpunt te vormen voor zowel de Vlaamse overheid als voor de andere stakeholders in de gezondheids- en welzijnszorg.

Ook het stimuleren van multidisciplinaire samenwerkingen met andere gezondheidswerkers, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect, staat op de agenda van het Nederlandstalig Platform van Thuisverpleegkundigen.

Raad van Bestuur

Lucien Speeckaert - voorzitter

Jan Avonds

Wouter Geerts - penningmeester/ondervoorzitter
Christine Van Cante

Hendrik Van Gansbeke - secretaris/ondervoorzitter
Kristien Scheepmans
Ingrid Van Deuren
An Debaere