Overleg Consortium Thuisverpleging Limburg

Overleg Consortium Thuisverpleging Limburg

Deze week kwam de provincie Limburg samen met al hun leden van het consortium en ELZ om verder te werken aan de lokale werking en geïntegreerde samenwerking met de andere zorgberoepen in de eerstelijn. Ze bespraken er onder andere:

 • Mobiliteit in steden / parkingprobleem
 • Veerkracht en zelfzorg voor thuisverpleegkundigen
 • Medisch Farmaceutisch Overleg / gebruik van medicatieschema / gebruik van geneesmiddelen app
 • Thuishospitalisatie / gezamenlijke afspraken met ziekenhuizen
 • Transmuraal proces / gegevensdeling ziekenhuis – TVP
 • Deelname van ziekenhuizen aan zorgraden
 • Samenwerking met scholen
 • Veiligheid in de thuisverpleging / Meldpunt
 • GDPR in de zorgverlening : soms beperking in kwalitatieve zorg
 • Duidelijkheid scheppen rond alle overlegorganen in de thuisverpleging
 • Opleiding voor medewerkers die participeren in de zorgraden
 • Hoe kleinere groepen van zelfstandige thuisverpleegkundigen aanspreken

Sterk team Limburg! Bedankt voor jullie inzet!