Project Casemanagement

Vier patiëntenverenigingen slaan de handen in elkaar voor casemanagement

Pathologie-specifiek casemanagement: situering van het project

De organisatie van de gezondheidszorg staat voor grote en complexe uitdagingen. In de zoektocht naar oplossingen staat een meer geïntegreerd en persoonsgericht zorgmodel voorop.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, kondigde in juli 2023 de start van een pilootproject aan waarbij patiëntenverenigingen gevraagd worden om een model van casemanagement te ontwikkelen en te implementeren. De ALS Liga, de Huntington Liga, de MS-Liga Vlaanderen en de Vlaamse Parkinson Liga bundelen de krachten om simultaan en parallel te werken aan dit driejarig pilootproject (2023 – 2026). Elke betrokken patiëntenvereniging zet één of meerdere casemanagers in om mensen bij te staan in het beantwoorden van hun complexe zorg- en ondersteuningsnood.

Doelgroep en werkwijze

Een persoon met de ziekte van ALS, Huntington, MS of Parkinson of een naaste, met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, gesitueerd op verschillende levensdomeinen, kan een beroep doen op een casemanager met expertise. De casemanager

– heeft expertise binnen één van de vier chronische ziektebeelden en heeft kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen.

– fungeert als een onafhankelijk en vast aanspreekpunt voor zowel de persoon met de chronische ziekte en zijn informele context als de leden van het zorgteam.

– werkt vraag gestuurd en bekijkt met een neutrale blik de thuissituatie van de zorgvrager.

– is een verbindingspersoon tussen alle leden van het zorgteam en van de verschillende diensten binnen de zorg- en welzijnssector.

– neemt een betekenisvolle rol in door de belangen van de zorgvrager te behartigen, door de gesignaleerde zorgnoden met de betrokken professionals te bespreken en door de communicatie in het team te faciliteren.

– fungeert zolang als nodig als zorg- en welzijnscoördinator maar zodra het kan draagt de casemanager deze coördinerende rol over aan de reguliere zorg.

De interventie van een casemanager is beperkt in de tijd, naar gelang de complexiteit van de situatie. Casemanagement vindt plaats zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Een casemanager kan reeds ingeschakeld worden van in het begin en kan meerdere keren in het zorgproces ingezet worden, indien nodig. De casemanager werkt maximaal toe naar empowerment van de persoon en de zelfstandigheid van het zorgteam, zodat de tijdelijkheid gevrijwaard wordt. De dienstverlening van de casemanagers is kosteloos.

Hoe aanmelden?

De persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood kan zelf aan de bel trekken. Ook een naaste of een zorgprofessional uit het netwerk kan een persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood, na goedkeuring van deze persoon, signaleren. Aanmelden kan bij de verschillende liga’s per mail of telefoon via onderstaande contactgegevens.

1. ALS liga

016/23.95.82
casemanager@als.be

2. Huntington Liga

Sociale Dienst

Huntington Liga vzw

Krijkelberg 1, 3360 – Bierbeek

016/45 27 59

socialedienst@huntingtonliga.be

3. MS-Liga Vlaanderen

4. Vlaamse Parkinson Liga