Rapport: Werkgroep Organisatie Vaccinatiestrategie.

In bijlage vindt u het rapport (NL + FR) van de Werkgroep Organisatie Vaccinatiestrategie.

Deze werkgroep functioneerde tijdens de Corona-pandemie in het kader van de federale Taskforce Vaccinatiestrategie. De Werkgroep bracht wekelijks stakeholders samen uit het beleidsdomein gezondheid in de deelstaten, uit gezondheidszorgberoepen (huisartsen, verpleegkundigen, apothekers), vertegenwoordigers van ziekenfondsen en van patiëntenorganisaties (VPP en LUSS), experten in gezondheidsrecht, gezondheidszorgorganisatie, IT  en  communicatie en  medewerkers van het Coronacommissariaat.

De hoofdopdracht was het implementeren van de vaccinatiestrategie, zoals uitgetekend door de Taskforce, en meer bepaald het organiseren van een prioritaire inenting voor personen met een verhoogd risico in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar. Later kwamen er opdrachten bij rond inenting van zwangere vrouwen, van personen met zeldzame ziekten en immuungecompromitteerde patiënten.

Voor de selectie van  personen met een verhoogd risico werd in België een unieke aanpak gerealiseerd: een combinatie van een centrale selectie (IMA en verzekeringsinstellingen) en een decentrale selectie (via de huisarts, gebruik makend van het elektronisch Globaal Medisch Dossier).

In de toekomst wordt nog een evaluatie van de impact van deze aanpak gepland.

Rapport: Werkgroep Organisatie Vaccinatiestrategie NL

Rapport: Werkgroep Organisatie Vaccinatiestrategie FR