Herfstvaccinaties

Rol van de thuisverpleegkundigen in de herfstvaccinaties 2023

Rol van de thuisverpleegkundigen in de herfstvaccinaties 2023

Op formeel advies van de Hoge Gezondheidsraad werd door de Vlaamse Regering beslist in de herfst van 2023 met bijzondere aandacht voor een kwetsbare doelgroep van burgers de herhaling voor de Covid 19 vaccinaties te voorzien – in aansluiting en/of combinatie met de jaarlijkse griepvaccinaties – binnen de reguliere werking van de eerstelijnszorg. Hierdoor zullen terug de huisartsen, apothekers en (thuis)verpleegkundigen een nadrukkelijke rol moeten opnemen om deze vaccinaties mogelijk te maken.

Meer informatie? Download hier het overzicht

-> Contacteer jouw provinciaal coördinator of Consortia TV .