Telematicapremie

Telematicapremie verpleegkunde

Telematicapremie verpleegkunde

Als verpleegkundige komt u in aanmerking voor de jaarlijkse telematicapremie. De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat het RIZIV jaarlijks betaalt aan de verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 2 andere voorwaarden voldoen. De premie bedraagt 800 EUR.

         Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

– U beheert uw patiëntendossiers elektronisch. U gebruikt daarvoor een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform.

– U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt. Voor het premiejaar waarin u voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om zich tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst.

– U hebt tijdens het jaar waarvoor u de premie vraagt een minimumactiviteit die overeenstemt met een bedrag van minstens 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen in het kader van  artikel 8 van de nomenclatuur.

         Hoe vraagt u de premie aan?

U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Premieaanvragen” op onze ProGezondheid-toepassing.

         Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw premie 2022 aanvragen vanaf 5 juli tot en met 31 oktober 2023.

         Wanneer ontvangt u de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

 

Meer informatie op de website van RIZIV