Terugblik event 11 mei ‘Het nieuwe samenwerken voor thuisverpleegkundigen in de eerstelijn.’

Op 11 mei 2023 organiseerde het NPTV voor alle NPTV vertegenwoordigers uit de eerstelijnszones een evenement rond het nieuwe samenwerken voor thuisverpleegkundigen in de eerstelijn.

Na een korte toelichting vanuit het dagelijks bestuur van NPTV en de provinciale coördinatoren, werden de meer dan 50 personen geïnspireerd door verschillende sprekers, vanuit verschillende invalshoeken.

Hoe kijkt het Agentschap Zorg en Gezondheid (vanaf 1 juni 2023 Departement Zorg) naar kringwerking en hoe ziet het Agentschap de ontwikkelingen in de samenwerking binnen de eerstelijn. Tom De Boeck, afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg, lichtte toe hoe we ons verder zullen moeten blijven organiseren om binnen de zorgsector samen te werken en te evolueren naar netwerkorganisaties. Een netwerkorganisatie of coördinatievorm is samengesteld uit verschillende, zelfstandige organisaties. Die organisaties zijn van ‘verschillende pluimage’ in termen van sector (publie, privé, non-profit), professionele insteek (bestuurlijk, inhoudelijk gedreven, vrijwilliger, …). Deze netwerkorganisties zijn nodig om de maatschappelijk complexe uitdagingen aan te kunnen, want deze vereisen specifieke competenties en expertise.

Ook een lokaal bestuur speelt een belangrijke rol in de eerstelijnszorg. Leen Van Zele, adjunct directie Stad Gent, gaf een uiteenzetting over hoe Stad Gent deze rol aanpakt en welke uitdagingen en mogelijke oplossingen zij zien in de toekomst.

Na een uitgebreide netwerklunch konden de deelnemers kiezen uit twee keer twee parallel sessies, afhankelijk van de eigen interesses en noden.

Parallel sessie 1: hoe leiderschap opnemen om een standpunt verwoord te krijgen werd een interactieve sessie onder begeleiding van Catherine Carton, experte bij WhoCares. Zij gaf de deelnemers inzichten en handvaten om bewuster te worden en sterker te staan als leider, door meer ‘getemperd’ vertrouwen in te bouwen bij het deelnemen aan gesprekken of wanneer we als leider optreden. Want samenwerken is altijd omgaan met spanningsvelden en diversiteit, dus we moeten leren inzicht krijgen in ‘de ander’ en verschillende brillen opzetten.

Parallel sessie 2: Stefan Teughels, Medisch directeur Domus Medica deelde de visie van de huisartsen omtrent het nieuwe samenwerken tussen huisartsen en thuisverpleegkundigen. Ook huisartsen kampen met tekorten, waardoor patiënten zich richten tot de specialisten in de tweede lijn. Door de vele uitdagingen (van ziekte georiënteerde zorg richting doelgerichte zorg, van curatief naar preventief, geïntegreerde zorg, …) moet de manier van werken en samenwerken anders en intenser. De ‘new deal’ is gebaseerd op 5 punten:
1. Zorgen voor voldoende en gespreide huisartsen/praktijken
2. Verminderen van zinloze administratie
3. Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt
4. Inzetten op een goed organisatiemodel
5. Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel

Parallel sessie 3 werd gebracht door Marc Mestdagh, CEO van 2Mpact. Eén van de opdrachten vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid is het bereiken van ‘de achterban’, maw de thuisverpleegkundigen die dag in dag uit met hun twee voeten in het werkveld staan. Op welke manier kunnen we dit doen? Met welke factoren dienen we rekening te houden? We dienen in kaart te brengen hoe we thuisverpleegkundigen écht kunnen ondersteunen in hun dagdagelijkse werkzaamheden, in de ruime zin van het woord.

Vanuit multidisciplinaire insteek werd, naast de huisartsen, ook gezinszorg uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Stefaan Berteloot, Directeur vzw Zorggezind, gaf de visie vanuit gezinszorg omtrent de opportuniteiten of noodzaak aan samenwerking in de eerstelijn.

Enkel tevreden deelnemers zagen we na afloop van dit event. Vol inspiratie en met fijne contacten in het achterhoofd ging iedereen tevreden terug naar kantoor/huis. We zijn alvast begonnen met de uitwerking van onze volgende bijeenkomst!