Update COVID-19: aanpassing kaderrichtlijn, draaiboek contactonderzoek en toevoeging bijlage versoepelingen voor centra voor dagopvang

Update COVID-19: aanpassing kaderrichtlijn, draaiboek contactonderzoek en toevoeging bijlage versoepelingen voor centra voor dagopvang

30-06-2021

Vanuit het Agentschap Zorg & Gezondheid, kregen we een update over COVID-19.

De voornaamste wijzigingen betreffen de quarantainemaatregelen voor de volledig gevaccineerde en het vervallen van de registratieplicht. Daarnaast komen er versoepelingen in de werking van uitbaters van centra voor dagopvang.

Vanaf 30 juni 2021 kan iedereen die nog niet gevaccineerd is, zich opnieuw via QVAX aanbieden als reserve. Op die manier wordt aan iedereen nog een extra kans gegeven om zich te laten vaccineren. Alle relevantie informatie staat samengevat op: Herkansing voor wie niet gevaccineerd is – Laat je vaccineren

Bekijk hier de bijlagen die ons bezorgd werden door het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Versoepelingen CDO

Draaiboek contactonderzoek thuiszorg

Kader thuiszorg