Update COVID-19: kaderrichtlijn thuiszorg

Kaderrichtlijn voor thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Voor de thuiszorg gelden volgende regels vanaf vandaag (24/05/2022):

Iedere medewerker en vrijwilliger draagt een chirurgisch mondneusmasker:

   • Bij het verlenen van elke zorg met een nabij fysiek contact (vb: hygiënische zorg) ongeacht of deze zorg plaatsvindt in de woning van de gebruiker of in het centrum voor dagopvang (CDO) of het lokaal of regionaal

 

Dienstencentrum (LDC / RDC);

   • In binnenruimten (o.a. de thuisomgeving, het CDO/ het LDC) wanneer de medewerker of vrijwilliger een gekend hoog risicocontact had, en dat tot en met 7 dagen na het laatste hoog risico contact
   • Indien de medewerker of vrijwilliger met milde ziektesymptomen mag gaan werken (minstens na het doorlopen van de op dat moment geldende teststrategie voor COVID-19).

 

Het FFP2-mondneusmasker3  moet gebruikt worden in de volgende gevallen:

   • Indien men zorg- en ondersteuning biedt bij een COVID-19 positieve gebruiker.

 

Het is aanbevolen voor gebruikers om tijdens de (zorg)contacten een mondneusmasker te dragen. Indien de gebruiker symptomen heeft gerelateerd aan COVID-19 of COVID-19 positief is moet de gebruiker minimaal een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten.

Er kan afhankelijk van de context, in functie van de planning van de zorg, ondersteuning, hulp- en dienstverlening en/of voorzorgsmaatregelen van de lokale besturen overwogen worden om het mondneusmasker ruimer te gebruiken.

Versie 24 mei 2022: download hier.