Vaccinaties van het zorgpersoneel in de eerstelijn

Vaccinaties van het zorgpersoneel in de eerstelijn

05-02-2021

VIVEL heeft de laatste weken hard gewerkt met het VA ZG om te overleggen met eerstelijnsprofessionals en samen met VA ZG een systeem op poten te zetten om de zorgraden te ontlasten van het vinden en uitnodigen van actieve eerstelijnsprofessionals. Hiervoor wordt een netwerk van liasions opgezet per (cluster van) beroepsgroepen.

Eindelijk is er een politieke beslissing gevallen en kan er formeel gecommuniceerd worden over het proces en de doelgroepen in scoop voor prioritaire vaccinatie.

Lees hier de afspraken die gemaakt zijn.