Vaccinaties van stagiaires in de zorgsector

Vaccinaties van stagiaires in de zorgsector

10-02-2021

Afgelopen weken rezen er heel wat vragen over de vaccinaties van stagiairs in zorginstellingen. Met deze
brief informeren we u over de gemaakte afspraken tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het
beleidsdomein Onderwijs, en binnen de context zoals we die kennen begin februari 2021.

Lees hier de communicatie van de Vlaams Overheid