chirurgische mondmaskers

Verplichting dragen van chirurgische mondmaskers door de thuisverpleegkundigen

Verplichting dragen van chirurgische mondmaskers door de thuisverpleegkundigen

Vanaf 01/03/2023 zullen ook de thuisverpleegkundigen niet meer systematisch de chirurgische mondmaskers gebruiken bij ieder bezoek en/of patiëntencontact, tenzij de patiënt (of de vaste mantelzorger) er specifiek om vraagt of de situatie het specifiek vereist door de aard van het directe patiëntencontact.

De voorzitter van de taskforce formuleert daarop het voorstel om alleszins op dit moment geen beslissing in die zin te nemen. Ze verwijst daarvoor naar het advies dat integraal in de ppt is opgenomen en dat globaal refereert aan onder meer de elementen kwetsbare doelgroep, specifieke zorgsituatie thuisverpleegkunde, de behoedzaamheid die geboden is voor het winterseizoen en adviezen van de RAG. Er staat ook een advies van het SSC (vroegere GEMS) op stapel over het dragen van mondneusmaskers in de zorg.

Een lid verduidelijkt dat de discussie wel relevant blijft, gelet op reacties van cliënten en familie, zeker als wordt vastgesteld dat andere zorgende beroepen waar ze mee in contact komen, zoals sommige kinesisten en huisartsen, in  een aantal gevallen minder het masker dragen.

Besluitend wordt aangegeven dat de vraag naar een perspectief voor een versoepeling zeker terecht is. De Taskforce komt er dan ook zeker op terug en zal later, wanneer ook de epidemiologische context nog zou verbeteren, werk maken van een nieuwe beslissing over het dragen van mondneusmaskers, niet enkel voor thuisverpleegkundigen maar breder intersectoraal.