Webinar: veilig werken met antitumorale middelen in de eerste lijnszorg

Inhoud: De VVRO-richtlijn ( Veilig werken met antitumorale middelen in de eerstelijnszorg), opgesteld door vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen, wordt voorgesteld aan de eerstelijnsverpleegkundigen. De volgende onderdelen komen aan bod: toediening antitumorale middelen, patiëntenzorg, transport, bewaring, bescherming medewerkers, blootstelling, schoonmaak en afvalverwerking, calamiteiten,…

Wanneer:  dinsdag 19 april 2022 van 14u tot 16u.

Inschrijven kan hier.