gezondheidszorgberoepen

Wetten uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Publicatie Staatsblad wetten betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

 

11 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2023-07-14&caller=summary&numac=2023031314

 

25 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-07-14&numac=%222023042822

 

28 JUNI 2023. – Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de huidige titel van verpleegkundige aan Richtlijn 2005/36/EG te verduidelijken en de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen (1)

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-07-14&numac=%222023043266